Les Bases de BCN Producció ’16 en versió resumida (i en tres idiomes)

BCN PRODUCCIÓ 2016
Podeu presentar les vostres propostes fins al dia 12 de gener del 2016.

BCN Producció 2016 comença el procés de selecció de propostes per a la desena edició. Adreçat a la comunitat artística de Barcelona i la seva àrea d’influència, aquest procés obert incentiva la realització de projectes que necessiten recursos de producció i suport institucional per dur-se a terme.

Amb aquest programa, La Capella –fidel a la seva funció d’equipament públic per a l’art contemporani– contribueix a donar resposta a les necessitats econòmiques i de producció dels artistes, mentre segueix de prop les línies discursives de l’art actual.

LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ COMPLETES LES PODEU CONSULTAR A: http://www.bcn.cat/lacapella

RESUM DE LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
MODALITATS
Tres projectes d’exposició individual per a l’Espai Cub. Aquest espai se situarà a l’entrada de La Capella i consistirà en una construcció cúbica de 3 x 3 x 3 metres.
Tres projectes per a exposicions individuals a la Sala Gran de La Capella.
Dos projectes deslocalitzats que es desenvolupin i formalitzin al marge del format expositiu.
Un projecte de comissariat.
DOTACIÓ
Els recursos es repartiran en dos conceptes diferents: honoraris i producció.
Espai Cub: 1.000 € (impostos inclosos) en concepte d’honoraris i 2.200 € (inclosos tots els impostos) en concepte de producció dels projectes.
Sala Gran: 3.000 € (impostos inclosos) en concepte d’honoraris i 8.000 € en concepte de producció dels projectes (inclosos tots els impostos).
Deslocalitzats: 3.000 € (impostos inclosos) en concepte d’honoraris i 5.700 € en concepte de producció dels projectes (inclosos tots els impostos).
Comissariat: 6.000 € (impostos inclosos) en concepte d’honoraris i 20.000 € en concepte de producció del projecte (inclosos tots els impostos, els honoraris dels artistes participants i les despeses derivades del muntatge per a l’exposició pública).
JURAT
Una comissió formada per David Armengol, Latitudes  (Max Andrews i Mariana Cánepa), Glòria Picazo, Francesc Ruiz, Mireia Sallarès  i Oriol Gual (amb veu i sense vot) s’encarregarà de seleccionar els projectes.
Els membres de la comissió David Armengol, Latitudes i , Mireia Sallarès  , juntament amb l’equip de La Capella, col·laboraran al llarg de tot el procés de producció i contribuiran a la resolució final de les propostes.

PRESENTACIÓ DE PROJECTES
Les persones interessades hauran d’omplir, entre el 28 de novembre del 2015 i el 12 de gener del 2016 a les 11 h del matí, el formulari de participació que trobaran al web de La Capella: http://www.bcn.cat/lacapella.

 

BCN PRODUCCIÓ 2016
Podéis presentar vuestras propuestas hasta el día 12 de enero de 2016.

BCN Producció 2016 inicia el proceso de selección de propuestas para su décima edición. Dirigido a la comunidad artística de Barcelona y su área de influencia, este proceso abierto incentiva la realización de proyectos que necesitan recursos de producción y apoyo institucional para poder llevarse a cabo.

Con este programa, La Capella –fiel a su función de equipamiento público para el arte contemporáneo– contribuye a dar respuesta a las necesidades económicas y de producción de los artistas, mientras sigue de cerca las líneas discursivas del arte actual.

LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN COMPLETAS SE PUEDEN CONSULTAR EN: http://www.bcn.cat/lacapella

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
MODALIDADES
Tres proyectos de exposición individual para el Espai Cub. Este espacio se situará en la entrada de La Capella y consistirá en una construcción cúbica de 3 x 3 x 3 metros.
Tres proyectos para exposiciones individuales en la Sala Gran de La Capella.
Dos proyectos deslocalizados que se desarrollen y formalicen al margen del formato expositivo.
Un proyecto de comisariado.
DOTACIÓN
Los recursos se repartirán en dos conceptos distintos: honorarios y producción.
Espai Cub: 1.000 € (impuestos incluidos) en concepto de honorarios y 2.200 € (incluidos todos los impuestos) en concepto de producción de los proyectos.
Sala Gran: 3.000 € (impuestos incluidos) en concepto de honorarios y 8.000 € en concepto de producción de los proyectos (incluidos todos los impuestos).
Deslocalizados: 3.000 € (impuestos incluidos) en concepto de honorarios y 5.700 € en concepto de producción de los proyectos (incluidos todos los impuestos).
Comisariado: 6.000 € (impuestos incluidos) en concepto de honorarios y 20.000 € en concepto de producción del proyecto (incluidos todos los impuestos, los honorarios de los artistas participantes y los gastos derivados del montaje para la exposición pública).
JURADO
Una comisión formada por David Armengol, Latitudes  (Max Andrews y Mariana Cánepa), Glòria Picazo, Francesc Ruiz, Mireia Sallarès y Oriol Gual (con voz y sin voto) se encargará de seleccionar los proyectos.
Los miembros de la comisión David Armengol, Latitudes  (Max Andrews y Mariana Cánepa), Mireia Sallarès,  junto con el equipo de La Capella, colaborarán a lo largo de todo el proceso de producción y contribuirán a la resolución final de las propuestas.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Las personas interesadas deberán rellenar, entre el 28 de noviembre de 2015 y el 12 de enero de 2016 a las 11 h de la mañana, el formulario de participación que encontrarán en la web de La Capella: http://www.bcn.cat/lacapella.

 

BCN PRODUCCIÓ 2016
Proposals can be submitted until 12 January 2016, at 11 am

BCN Producció 2016 has begun its selection process of proposals for the tenth edition. Aimed at the artistic community of Barcelona and its area of influence, this open call for entries fosters the execution of projects that call for production resources and institutional support in order to be brought to fruition.

By means of this programme, La Capella offers support to meet artists’ financial and production needs while remaining attuned to the discourse of contemporary art, true to its role of public facility for contemporary art.

THE TERMS GOVERNING THE CALL FOR ENTRIES CAN BE FOUND AT: http://www.bcn.cat/lacapella

SUMMARY OF THE TERMS OF PARTICIPATION
CATEGORIES
Three solo exhibition projects for the Espai Cub. This space will be located in the entrance to La Capella and will comprise a cubic construction measuring 3 x 3 x 3 metres.
Three projects for solo exhibitions in the Sala Gran at La Capella.
Two off-site projects that are developed and executed outside the exhibition venue.
A curatorship project.
AMOUNT
The resources allocated to this call will be divided into two different categories: fees and production.
Espai Cub: €1,000 (including taxes) in the form of fees and €2,200 for project production (including all taxes).
Sala Gran: €3,000 (including taxes) in the form of fees and €8,000 for project production (including all taxes).
Off-site projects: €3,000 (including taxes) in the form of fees and €5,700 for project production (including all taxes).
Curatorship: €6,000 (including taxes) in the form of fees and €20,000 for project production (including all taxes, participating artists’ fees and expenses incurred from the installation of the public exhibition).
PANEL OF JUDGES
A panel of judges made up of David Armengol, Latitudes  (Max Andrews and Mariana Cánepa), Glòria Picazo, Francesc Ruiz, Mireia Sallarès  and Oriol Gual (with the right to participate but not to vote) will be responsible for choosing the projects.
Panel members, David Armengol, Latitudes  (Max Andrews and Mariana Cánepa), Mireia Sallarès , alongside the La Capella team, will collaborate throughout the entire production process and will help bring the projects to fruition.

SUBMISSION OF PROJECTS
Interested parties must complete and submit the participation form, which they will find on the La Capella website (http://www.bcn.cat/lacapella), between 17 November 2014 and 11 am on 8 January 2016.

 

 

 

Aquesta entrada s'ha publicat dins de convocatories i etiquetada amb , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *